ECVO
Dicha © Todos Juntos

Een lijst met dierenartsen die het ECVO-oogonderzoek mogen uitvoeren kunt u vinden op de website van de Raad van Beheer:

ECVO-oogonderzoekHet ECVO oogonderzoek is een klinisch oogonderzoek waarbij een dierenarts oogspecialist de beide ogen van de Spaanse waterhond beoordeeld. Het ECVO-oogonderzoek wordt uitgevoerd door dierenartsen die zijn aangesloten bij het Nederlandse ECVO panel. De afkorting ECVO staat voor het European College of Veterinary Ophthalmologists, oftewel het Europees College van Veterinaire Oogspecialisten. De dierenartsen die zijn aangesloten bij het panel voeren het onderzoek uit volgens een vast protocol en op basis van het onderzoek wordt het resultaat vastgesteld. Een aantal van de dierenartsen die het ECVO-oogonderzoek mogen uitvoeren zijn erkend als specialist oogheelkunde in Nederland (NL-spec.) of als Europees specialist (Diplomate, Dip. ECVO).

Tijdens het ECVO oogonderzoek worden de ogen van de Spaanse waterhond op meerdere aandoeningen gecontroleerd:

 • Membrana Pupillaris Persistens (MPP)
 • Persistererende Hyperplastische Tunica Vasculosa Lentis/F
 • Cataract (congenitaal)
 • Retina Dysplasie (RD)
 • Hypoplasie/Micropapilla
 • Collie Eye Anomalie (CEA)
 • L.pectinatum abn.
 • Entropion/Trichiasis
 • Ectropion/Macroblephon
 • Distichiasis/Ectopische Cilie
 • Cornea dystrophie
 • Cataract (niet-congenitaal)
 • Lensluxatie (primair)
 • Retinadegeneratie (PRA)


De beoordelingsresultaten van het ECVO-oogonderzoek worden door de  Raad van Beheer bijgehouden en gepubliceerd.  De geregistreerde uitslagen van rashonden zijn te vinden op de website van de Raad van Beheer ('Generaties Online').

Honden die worden ingezet voor de fok dienen een geldig ECVO onderzoek te bezitten, een uitslag van het ECVO onderzoek heeft een geldigheid van 12 maanden.

© Todos Juntos