Heupdysplasie
Officiële röntgenfoto  © Todos Juntos

HeupdysplasieHeupdysplasie (HD) is een ontwikkelingsstoornis van de heupen, die eenzijdig of beiderzijds kan voorkomen. HD komt met name voor bij middelgrote tot grote hondenrassen. Er liggen zowel erfelijke, als omgevingsfactoren (o.a. overgewicht, een hoge groeisnelheid en verkeerde belasting) aan ten grondslag.

Een hond met heupdysplasie kan hier veel last van ondervinden, maar dit is niet altijd het geval.

Om te beoordelen of uw Spaanse waterhond HD heeft, dienen er röntgenfoto's te worden gemaakt. Deze moeten dan officieel worden beoordeeld door de Raad van Beheer.


Er zijn verschillende uitslagen mogelijk na het maken van een röntgenfoto (informatie Raad van Beheer):

  • HD A (=negatief): je hond is op basis van de röntgenfoto vrij van HD; dit betekent niet dat je hond geen "drager" van de afwijking kan zijn.
  • HD B (=overgangsvorm): op de foto’s zijn kleine veranderingen zichtbaar die het gevolg zijn van heupdysplasie.
  • HD C (=licht positief) of HD D (=positief): je hond laat duidelijke veranderingen zien die passen in het ziektebeeld van HD.
  • HD E (=positief in optima forma): de heupgewrichten zijn ernstig misvormd.© Todos Juntos